Norsk Engelsk
Select Language
 

Kvalitet - HMS

Kvalitetspolitikk

Gurskøy skal
- sette kunden i sentrum
- levere til avtalt tid og med rett kvalitet
- være konkurransedyktig på pris
- fokusere på forbedringer og videreutvikling
- sørge for å ha rett kompetanse
- følge lover og forskrifter
- kontinuerlig forbedre KS-systemet.

HMS - politikk

Gurskøy skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø
med en målsetting om ingen skader eller nestenulykker. 

Gurskøy skal følge alle lover og forskrifter.

Miljøpolitikk

Gurskøy AS skal ikke forurense miljøet og overholde alle miljøkrav.