Norsk Engelsk
Select Language
 
Gurskøy Plattform

Gurskøy Plattform

Gurskøy Landgang Plattform gjør det mulig å dreie landgangen trinnløst mellom langskips forover og akterover. Montering av plattformen er enkel, med braketter for sveising til dekk i stål eller aluminium, eller sveiseplater med skruede braketter slik plattformen kan tas bort ved endret behov. Med Gurskøy Plattform kan landgangen ligge tettere inntil skipssiden og unngå at landgangen sperrer kaien.  Dette gir økt sikkerhet for om bord og ilandstigning. Gurskøy Plattform kan utrustes med tilleggsutstyr som gir økt fleksibilitet. 

Hovedkomponenter i aluminium med deler i rustfritt stål og galvanisert stål. 


Tilleggsutstyr

Gurskøy PTS

Gurskøy PTS gjør at en person enkelt kan legge ut og ta inn (vippe opp) plattformen på en sikker og kontrollert måte.
Når plattformen legges ut gir PTS motkraft, slik at plattformen ikke ukontrollert faller ned. Når plattformen tiltes opp, bidrar PTS med 80% av kraften som må til. PTS er helt mekanisk og basert på fjærkraft.

PTS kan ettermonteres. 


Plattform Svingarm

Plattform Svingarm gjør at plattformen kan svinges til side når den ikke er i bruk.  Slik kan eventuelt en dør i skipssiden lukkes der plattformen ellers ville stått. Parkeringsstøtte med låseanordning holder plattformen i oppreist stilling. 

Montering av svingarmen er enkel.