Norsk Engelsk
Select Language
 
Gurskøy plattform

Gurskøy plattform

Gurskøy plattform gjør det mulig å dreie landgangen i alle posisjoner mellom langskips, forover og akterover.

Mens landgangen tidligere ville sperre store deler av kaien, kan den nå svinges tettere inn til skipssiden, og dermed gi en betydelig plassbesparelse på kaien. Dette gir økt sikkerhet og tryggere av- og om bordstigning.

Produktspesifikasjoner

  • Materiale: Aluminium
  • Komponenter av galvanisert og rustfritt stål
  • Vekt: 109 kg
  • Svingbarhet: 180 grader
  • Rekkverk med aluminiumssepter og tau
  • Test i.h.h.t ISO 7061 verifisert av Det Norske Veritas AS

Tilleggsutstyr

Gurskøy PTS (Platform Tilting System)

Med PTS tiltingsystem montert, kan en person enkelt legge ut og ta inn plattformen på en sikker og kontrollert  måte.

Når plattformen legges ut gir systemet motkraft, slik at plattformen ikke ukontrollert faller ut. Når plattformen tiltes til vertikal stilling, bidrar fjærsystemet med hjelpekraft på rundt  80%.

Kan ettermonteres på alle våre landgangsplattformer.

Last ned produktarket for mer informasjon.